dilluns, 13 de juny de 2011

Quedes desarmat

Ser evident és fàcil. Ço difícil és fer-ho complicat i que hom hi entenga alguna cosa.

Música: "Veli", Hedningarna.